VYSOCE ÚČINNÝ
 SYSTÉM ČIŠTĚNÍ TRUBEK
 A POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ


V Ý Z V A   D N E Š K A

ČISTOTA V HYDRAULICKÝCH SYSTÉMECH


Na hydraulické systémy jsou dnes kladeny čím dál vyšší, komplexnější požadavky. Stále častější aplikace s komponenty jako jsou proporcionální ventily a servoventily, vyžadují nekompromisní důraz na čistotu hydraulického média. Přibližně 70% případů výpadků hydraulický systémů mají příčinu nečistoty v médiích. Účinné kroky k udržení čistoty začínají již při konfekci a následné montáži hydraulický hadic a potrubních rozvodů. To to je kritický moment, kdy prvotní nečistota vzniklá při výrobě v podobě částic třísek, pryže a okují se dostane do systému. Následkem toho je předčasné opotřebení důležitých a drahých komponentů spolu s výpadky celých zařízení.

Nečistotu způsobenou výrobním procesem účinně odstraní PTC SYSTÉM.
Navíc kromě toho výrazně zkrátí proplachování systému při prvním uvádění zařízení do provozu.

Copyright © PTC System 2016